DISCLAIMER

Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Sonny’s Inc. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Sonny’s Inc. is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Aansprakelijkheid
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens kan Sonny’s Inc. niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Sonny’s Inc. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Sonny’s Inc. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de privacyregeling of de inhoud van websites die door middel van een link of verwijzing met deze website zijn verbonden. Sonny’s Inc. geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites.

PRIVACY

Privacy Statement

Dit is een website van Sonny’s Inc.

Algemeen
Deze privacy voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van alle webpagina’s onder de domeinnaam www.sonnysinc.nl en enige dienst aangeboden op de betreffende webpagina’s (“Internetsite”) en regelen de verwerking van persoonsgegevens via de Internetsite. Door het gebruik van de Internetsite verklaart u deze privacy voorwaarden te hebben gelezen en gaat u ermee akkoord daaraan gebonden te zijn.

Sonny’s Inc. maakt u erop attent dat deze Internetsite links en/of doorverwijzingen kan bevatten naar andere internetsites waarop in sommige gevallen geen “Privacy Statement” van toepassing is.

Persoonsgegevens
Deze internetsite verzamelt slechts tot personen herleidbare informatie die uitdrukkelijk en vrijwillig door de bezoekers ter beschikking is gesteld. Deze informatie kan onder andere bestaan uit uw naam, huidige functie, adres, e-mailadres, telefoon- en faxnummers en gegevens in relatie tot uw internetgedrag zoals beschreven in deze privacyvoorwaarden.

Deze Internetsite is niet ontworpen of bewust gericht op kinderen van 16 jaar of jonger. Het is niet het beleid of doelstelling van Sonny’s Inc. om informatie te verzamelen of te bewaren aangaande personen onder de leeftijd van 16 jaar.

Sonny’s Inc. zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken en bewaren in overeenstemming met de relevante privacywetgeving (Telecommunicatiewet en de Wet bescherming persoonsgegevens). Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt zoals beschreven in deze privacy voorwaarden of in overeenstemming met door uw afzonderlijk gegeven toestemming anderszins. Sonny’s Inc. zal zich inspannen om zo nodig onvolkomenheden in de persoonsgegevens die zij heeft verwerkt te corrigeren.

Gebruik van informatie
Sonny’s Inc. gebruikt uw persoonsgegevens om met u te communiceren en u op de hoogte te brengen van zaken die van belang zijn voor het gebruik van de Internetsite, om beter inzicht te krijgen in het gebruik van de Internetsite en voor marketingdoeleinden om u op te hoogte te houden van informatie of een verzoek ter verkrijging van toekomstige communicatiemiddelen over de aandachtsgebieden van Sonny’s Inc. Wij kunnen de informatie die u op de Internetsite heeft achtergelaten gebruiken om persoonlijke profielen te creëren teneinde onze reacties op verzoeken aan te passen op uw wensen.

Wanneer u een contact-, aanmeld- of informatieformulier op onze website invult en opstuurt, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt samen met de technische kenmerken door ons bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van uw bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording naar aanleiding van uw bericht. Uw bericht kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van backup-procedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar kan worden bewaard.

Nieuwsbrieven en informatie
Door acceptatie van deze privacy voorwaarden geeft u ondubbelzinnig toestemming aan Sonny’s Inc. voor ongevraagde toezending van nieuwsbrieven marketinginformatie of andere informatie. Indien u niet langer nieuwsbrieven, marketinginformatie of andere informatie van Sonny’s Inc. wenst te ontvangen dan kunt u dat kenbaar maken door de unsubscribe-functie aan te klikken die in het toegezonden bericht aanwezig is.

Openbaarmaking
Alhoewel het mogelijk is dat we informatie die betrekking heeft op bezoekers verstrekken aan service providers die deze informatie voor ons verwerken of aan Sonny’s Inc. verbonden bedrijfsonderdelen, is het niet de doelstelling van Sonny’s Inc. om deze informatie te delen met derde partijen Het is echter mogelijk dat persoonsgegevens worden verzonden aan derde partijen voor de doeleinden die hierboven zijn omschreven. Het voorgaande houdt tevens in dat er overdracht van persoonsgegevens kan plaatsvinden aan landen zonder wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens die gelijkwaardig is aan de bescherming die de bezoeker van de internetsite in zijn land van oorsprong geniet. Indien u via deze Internetsite informatie verschaft aan Sonny’s Inc. dan verleent u toestemming voor de genoemde overdracht van persoonsgegevens. Indien dit van toepassing is, dan kan er tevens informatie worden verstrekt aan de daartoe bevoegde autoriteiten of aan derde partijen indien dit noodzakelijk of wenselijk mocht zijn in het kader van juridische of wettelijke verplichtingen.

Beveiliging
Sonny’s Inc. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Sonny’s Inc. hanteert algemeen geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging teneinde door bezoekers verstrekte informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging.

 

Wijzigingen in de Privacy Statement
Sonny’s Inc. behoudt zich het recht voor om deze “Privacy Statement” op ieder gewenst moment en voor welke reden dan ook aan te passen of te wijzigen. Niets in deze “Privacy Statement” heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Sonny’s Inc. en enige bezoeker aan deze Internetsite of om enige informatie in dat kader te verschaffen.

Vragen
Indien u nog nadere vragen heeft met betrekking tot deze “Privacy Statement” of indien u van mening bent dat er met uw belangen geen rekening is gehouden dan kunt u dat melden door middel van een e-mailbericht, dat u kunt verzenden aan: marleen@sonnysinc.nl.

COOKIES

Hieronder wordt uitgelegd hoe Sonny’s Inc. omgaat met persoonsgegevens en welke cookies er door onszelf en derden worden geplaatst op sonnysinc.nl

Wat is een cookie?
Wij maken op sonnysinc.nl gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Op de website van de Consumentenbond vindt u meer informatie over cookies. Wilt u niet dat er cookies worden geplaatst? Dan kunt u cookies eenvoudig uitzetten via uw browser. Hoe dit moet is eveneens te vinden op de website van de Consumentenbond.

 

Teneinde te kunnen verzekeren dat onze internetsite goed kan worden bestuurd en om internetnavigatie te kunnen faciliteren, is het mogelijk dat wij gebruik maken van cookies (dit zijn kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen in de browser van de gebruiker) of web beacons (dit zijn elektronische plaatjes die het de internetsite mogelijk maken om bezoekers te tellen die toegang hebben gezocht tot een bepaalde pagina en om toegang te krijgen tot bepaalde cookies), zodat geaggregeerde gegevens kunnen worden verzameld. Het is mogelijk dat we deze instrumenten gebruiken om informatie op onze systemen te achterhalen en om bepaalde categorieën van gebruikers te identificeren aan de hand van items zoals IP-adres, domein, browsertype en bezochte pagina’s. Deze informatie wordt meegedeeld aan onze webmasters die deze informatie gebruiken om het aantal bezoekers op de verschillende delen van de website te analyseren en om te garanderen dat onze Internetsite functioneert als een bruikbare en effectieve bron van informatie.

Bij het eerste bezoek aan de website wordt uw ondubbelzinnige toestemming gevraagd voor het gebruik van cookies. U kunt zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. U kunt uw browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

Overzicht van cookies op sonnysinc.nl
We vinden het belangrijk dat het voor bezoekers duidelijk is waartoe wij cookies en andersoortige technieken plaatsen op sonnysinc.nl. In deze paragraaf zetten we de verschillende soorten cookies op een rij die via sonnysinc.nl worden geplaatst:

  • Functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.
  • Via Google Analytics worden geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren.

Functionele cookies
Dit zijn cookies die strict noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Zonder deze cookies kunnen bepaalde onderdelen niet worden gebruikt.

Kernfuncties 
Er wordt door ons CMS WordPress gebruik gemaakt van cookies om de website juist te laten functioneren. Deze cookies slaan geen persoonsgegevens op.

Embedded content
Op webpagina’s van sonnysinc.nl kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en door Sonny’s Inc. wordt ontsloten. Denk hierbij aan video’s van YouTube. Deze ontsloten content maakt vaak gebruik van cookies. Wat externe platforms met de cookies en persoonsgegevens doen, is te vinden in het privacy beleid van de desbetreffende dienst. Wij hebben hier geen controle over. Van enkele veelgebruikte embedded content vindt u hieronder de privacy statements:

Deze privacy voorwaarden zijn alleen van toepassing op het gebruik van de cookies van Sonny’s Inc. Het gebruik van cookies en andere technieken gebruikt door derde partijen is onderworpen aan hun eigen privacy voorwaarden.

Analyticscookies

Middels analyticscookies worden op sonnysinc.nl deels geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst voor Google Analytics door het Amerikaanse bedrijf Google. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

BOEK NU EEN ONVERGETELIJKE AVOND MET SONNY’S INC.

Een avond met Sonny’s Inc. is er werkelijk één om nooit te vergeten.

Wij spelen met heel veel plezier op bedrijfsevenementen, bruiloften, studentenfeesten, openbare podia en andere partijen. Of het nu voor 50 of 5000 mensen is, wij zien het als een uitdaging van elk feest een onvergetelijke happening te maken.

Vul ons aanvraagformulier in om een geheel vrijblijvende offerte te ontvangen.

NAAR AANVRAAGFORMULIER

BEL MIJ TERUG